เทป OPP 2 นิ้ว

ใช้ติดกล่องเพื่อปิดไม่ให้สินค้าที่อยู่ข้างในกล่องตกหล่นหรือหลุดออกมา และยังทำให้กล่องมีความแข็งแรงเพิ่มมากขึ้น

Showing all 3 results