ใช้ติดกล่องเพื่อปิดไม่ให้สินค้าที่อยู่ข้างในกล่องตกหล่นหรือหลุดออกมา และยังทำให้กล่องมีความแข็งแรงเพิ่มมากขึ้น

  • ตะกร้าสินค้า
  • เว็ปเพื่อนบ้าน