ใช้มัดกับกล่องเพื่อความสะดวกในการขนส่ง

  • ตะกร้าสินค้า
  • เว็ปเพื่อนบ้าน