อุปกรณ์ที่ใช้ห่อสินค้าเพื่อสะดวกในการขนส่ง และเพื่อไม่ให้เกิดความเสียหาย

  • ตะกร้าสินค้า
  • เว็ปเพื่อนบ้าน